Shihankaku●Atsumi Sueishi(居石 厚美)

前期
 Dilwara Fletcher
 (ディルワラ フレッチャー)
 USA (アメリカ)